Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, July 7, 2013                                                                        Dichtienganh ST _Rìu Vàng

There was once a very poor man who lived near the forest. He was able to earn enough for a bare existence by cutting firewood, which his wife would barter for rice in the market place.

One day, when this man was cutting wood at the river's edge, the ax slipped from his hands and fell into the water. Although the woodcutter searched for it everywhere, it was not to be found. Discouraged, he sat down on the bank, lowered his head sadly, and wondered how he would be able to earn a living in the future. When the man raised his eyes again, he saw a little old man standing in front of him. The newcomer asked the woodcutter the reason for his unhappiness. The latter described what had happened and added that the lost ax had been his most valuable possession. Only with it would he be able to earn his daily rice.

"I am the dragon of this river," said the old man sympathetically, "and I am going to help you. If you will wait here for a minute, I will recover your ax for you."

With these words the old man plunged into the water. A few moments later, he reappeared, holding a golden ax in his hand.

"Is this your ax?" he asked.

"No," replied the woodcutter, "that is not mine. My ax was made of iron and had a wooden handle."

The river-dragon plunged into the water again and then emerged holding aloft a silver ax.

"Is this ax yours?" he asked.

Again the honest woodcutter replied in the negative.

The dragon then submerged for a third time. When he reappeared, he was holding a very ordinary iron ax in his hand.

"Is this your ax?" he asked the woodcutter.

"Yes," came the reply, "that is mine, and I thank you from the bottom of my heart for your assistance."

"You are an honest man," said the river-dragon then. "For that reason, in addition to this iron ax, I am going to give you one of silver and one of gold as well."

It was difficult for the simple woodcutter to find words with which to thank his benefactor. He picked up the three axes and returned to his cottage.

The evidence of all this new wealth soon aroused the speculation of the woodcutter's neighbors. With the exception of one man, however, they all wished him well.

This man was full of envy and was greatly desirous of obtaining for himself a golden or silver ax. From the woodcutter he obtained an exact description of the place on the river bank where the miraculous event had taken place. The greedy man then found an old, rusty ax and went there with it. He threw the iron ax into the water and pretended to be greatly troubled because of its loss.

The little old man appeared before the man and asked the cause of his trouble. Falsely the man described his loss and begged for the old man's assistance.

"You shall receive justice," was the reply. Thereupon, the old man plunged into the river and reappeared with a golden ax in his hand.

Before the dragon even had time to ask the question, the man shouted, "That's my ax. Give it to me at once."

"You are lying," replied the dragon angrily. Raising the ax high in the air, he struck the liar a blow on the neck, killing him instantly.

Since that time, no one has ever tried to obtain a golden ax or even a silver one from the river-dragon's hoard.

=
Note. This story is probably of Buddhist inspiration but Confucianists would also approve of its moral: Greed is indicted and punished; honesty is rewarded. It also illustrates Vietnamese belief in the supernatural river-dragon, a generally beneficent creature, who is said to inhabit the depths of every stream and to be able to assume human shape at will.


Dịch tiếng anh sang tiếng việt 

Ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông rất nghèo sống gần rừng. Ông đã có thể kiếm đủ tiền cho một cuộc sống trần bằng cách cắt củi, mà vợ của ông sẽ trao đổi cho gạo trên thị trường.

Một ngày nọ, khi người đàn ông này đã được cắt gỗ tại bờ sông, chiếc rìu trượt từ tay anh và rơi xuống nước. Mặc dù người tiều phu tìm kiếm nó ở khắp mọi nơi, nó đã không được tìm thấy. Nản lòng, ông ngồi xuống trên bờ, cúi đầu thật đáng buồn, và tự hỏi làm sao anh có thể để kiếm sống trong tương lai. Khi người đàn ông ngước mắt lên một lần nữa, anh nhìn thấy một người đàn ông già bé nhỏ đứng trước mặt anh. Người mới hỏi người tiều phu lý do cho sự bất hạnh của mình. Sau này mô tả những gì đã xảy ra và nói thêm rằng chiếc rìu bị mất đã được sở hữu có giá trị nhất của mình. Chỉ với nó ông sẽ có thể kiếm được cơm hàng ngày của mình.

"Tôi là con rồng của con sông này," ông già thông cảm nói, "và tôi sẽ giúp bạn. Nếu bạn sẽ chờ đợi ở đây trong một phút, tôi sẽ phục hồi rìu của bạn cho bạn."

Với những lời ông già lao xuống nước. Một lát sau, anh xuất hiện trở lại, cầm một chiếc rìu vàng trong tay của mình.

"Đây có phải là cái rìu của bạn?" ông hỏi.

"Không", người tiều phu trả lời: "đó không phải là tôi. Rìu của tôi được làm bằng sắt và có một tay cầm bằng gỗ."

Sông-rồng lao xuống nước một lần nữa và sau đó nổi lên giữ ở trên cao một cái rìu bạc.

"Đây có phải là bạn rìu?" ông hỏi.

Một lần nữa người tiều phu trung thực trả lời trong các tiêu cực.

Con rồng sau đó ngâm trong nước lần thứ ba. Khi anh xuất hiện trở lại, anh đang cầm một chiếc rìu sắt rất bình thường trong tay của mình.

"Đây có phải là cái rìu của bạn?" ông hỏi người tiều phu.

"Có," anh trả lời, "đó là của tôi, và tôi cảm ơn bạn từ tận đáy lòng của tôi để được hỗ trợ của bạn."

"Bạn là một người đàn ông trung thực," cho biết sông-rồng sau đó. "Vì lý do đó, ngoài chiếc rìu sắt này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một bạc và một trong vàng là tốt."

Đó là khó khăn đối với người tiều phu đơn giản để tìm các từ nào đó để cảm ơn ân nhân của mình. Ông nhặt ba trục và trở về ngôi nhà của mình.

Bằng chứng của tất cả các tài sản mới này sớm làm dấy lên suy đoán của các nước láng giềng của tiều phu. Ngoại trừ một người đàn ông, tuy nhiên, tất cả họ đều muốn ông tốt.

Người đàn ông này đầy ghen tị và đã rất mong muốn có được cho mình một chiếc rìu vàng và bạc. Từ người tiều phu, ông thu được một mô tả chính xác của các nơi trên bờ sông nơi các sự kiện kỳ ​​diệu đã xảy ra. Người đàn ông tham lam sau đó tìm thấy một tuổi, rìu rỉ sét và đến đó với nó. Ông ném chiếc rìu sắt vào nước và giả vờ bị bối rối vì mất của nó.

Ông già ít xuất hiện trước khi người đàn ông và hỏi nguyên nhân của rắc rối của mình. Sai người đàn ông mô tả sự mất mát của mình và cầu xin sự giúp đỡ của ông già.

"Bạn sẽ nhận được công lý," là câu trả lời. Khi nghe, ông già lao xuống sông và xuất hiện trở lại với một cái rìu vàng trong tay của mình.

Trước khi con rồng thậm chí có thời gian để đặt câu hỏi, người đàn ông hét lên: "Đó là cái rìu của tôi. Đưa nó cho tôi cùng một lúc."

"Ông nói dối," trả lời con rồng giận dữ. Nâng cao chiếc rìu trong không khí, vuốt kẻ nói dối một cú đánh vào cổ, giết chết anh ta ngay lập tức.

Kể từ đó, không ai đã bao giờ cố gắng để có được một chiếc rìu vàng hoặc thậm chí một bạc một từ tích trữ các sông-rồng.

=
Lưu ý. Câu chuyện này có lẽ là cảm hứng Phật giáo nhưng Khổng giáo cũng sẽ chấp nhận đạo đức của nó: Tham lam là bị truy tố và trừng phạt, trung thực được khen thưởng. Nó cũng cho thấy tín ngưỡng Việt Nam trong các siêu nhiên sông-rồng, một sinh vật nói chung từ tâm, người được cho là sống ở độ sâu của mỗi dòng và để có thể giả định hình dạng con người theo ý thích.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts