Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, July 9, 2013"Many years ago, my village was very poor. The villager had to work hard in the field all day and could hardly make ends meet. Their lives were simple and they were in need of many things. Many people had to live in houses made of straw and mud, and a few families had a radio or a TV set. However, in spite of the shortages, the villagers managed to send their children to school and college. They hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.
The children have met their parents’ wishes. When they came back from college or technical high school, they introduced new farming methods, which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crop for export. Soon, the lifestyle of my village changed. Today, people live in brick houses. In the evening, they can listen to the news on the radio or watch TV for entertainment.. Sometimes they go to town on their motorbikes to do some shopping or to visit their friends.
“ Our lives have changed a lot thanks to the knowledge our children brought home” said an old farmer, “and I always tell my grandchildren to study harder so that they can do even more for the village than their parents did. "


Vài năm trước, làng của tôi rất nghèo. Những người dân làng phải làm việc vất vả trên cánh đồng và khó mà kiếm đủ sống. Cuộc sống của họ khá đơn giản và họ cần khá nhiều thứ. Nhiều người phải sống trong những ngôi nhà được làm bằng rơm và bùn, rất ít người có radio hay tivi. Tuy nhiên, mặc dù thiếu thốn nhưng những người dân làng vẫn quyết định cho con họ đi học ở trường trung học và cao đằng. Họ hy vọng rằng với một nền giáo dục khoa học và công nghệ, con họ có thể tùm được cách để cải thiện của sống của họ.
Và những đứa trẻ đã làm thỏa lòng mong ước của bố mẹ chúng. Khi trở về từ trường cao đẳng và trung cấp kỹ thuật, chúng đã giới thiệu những phương pháp canh tác mới, và đã dẫn đến những vụ mùa bội thu. Không lâu sau, đời sống của dân làng tôi đã thay đổi. Ngày nay, mọi người đều sống trong những ngôi nhà bằng gạch. Vào buổi tối, họ có thể nghe tin tức trên radio hay xem TV để giải trí. Đôi khi, họ vào thị trấn để mua sắm những thứ cần thiết hoặc thăm bạn bè.
"Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều nhờ vào những kiến thức mà con em chúng tôi mang về nhà"-một người nông dân già nói, "Và tôi luôn nói với cháu của tôi rằng phải học hành chăm chỉ để làm được nhều hơn cho quê hương hơn bố mẹ chúng đã từng làm".

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts