Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, July 12, 2013A man went to the theatre for the concert. At the ticket office, he said to the ticket seller:
- Please sell me a half of ticket!
-I don't understand what you said. Why is a half of ticket? - asked the ticket seller.
- Because my left ear has been deaf from last year. I can hear with only one ear.

Một nửa vé 

Một người đàn ông đi đến nhà hát để nghe hòa nhạc. 
Tại phòng vé, ông ta nói với người bán vé: 
- Xin vui lòng bán cho tôi một nửa vé! 
- Tôi hiểu ông nói gì. Tại sao lại là một nửa vé? 
Người bán vé hỏi. 
- Vì tai trái của tôi bị điếc từ năm ngoái. Tôi chỉ có thể nghe bằng một tai thôi.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts