Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, July 12, 2013


     

While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.

"What is the big brass gong and hammer for?" one of his friends asked.   
   
"That is the talking clock," the man replied.
         
"How's it work?" the friend asked. 
     
"Watch," the man said and proceeded to give the gong an ear- shattering pound with the hammer.   
  
Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, "Knock it off, you idiot! It's two o'clock in the morning!"

 Đồng hồ biết nói.     
  
 
Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn  hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng. 

“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.      

“Đó là cái đồng hồ biết nói,” cậu sinh viên trả lời.        

“Nó làm việc như  thế nào?” người bạn hỏi.      
    
“Hãy xem,” cậu sinh viên nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.

Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!”

dichtienganh_st

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts