Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Saturday, July 6, 2013

dichtienganhst _công bằng

Có nhiều thành ngữ, từ vựng và tục ngữ diễn đạt sự công bằng. Dưới đây là một số thành ngữ thông dụng nói về việc đối xử con người một cách công bằng và hợp lý, đền đáp những gì mà họ đáng để nhận và hành xử một cách trung thực và theo luật lệ.

Giới thiệuCó nhiều thành ngữ, từ vựng và tục ngữ diễn đạt sự công bằng. Dưới đây là một số thành ngữ thông dụng nói về việc đối xử con người một cách công bằng và hợp lý, đền đáp những gì mà họ đáng để nhận và hành xử một cách trung thực và theo luật lệ.
Đối xử với mọi người một cách đúng đắn hoặc hợp lý
to be fair
đối xử với mọi người giống như. Thành ngữ này thường được nói khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ không nhận được sự đối xử giống như mọi người khác.
Be fair mum! You can't give Katie that huge chocolate cake and nothing to me!
Mẹ hãy công bằng! Mẹ không thể cho Katie một cái bánh sôcôla lớn và không cho con cái gì cả!
fair enough
cái mà một người làm hoặc nói là công bằng và hợp lý (mặc dù bạn có thể không đồng ý)
"I'm so angry with her because she turned up two hours late!" "Fair enough."
"Tôi rất giận cô ta vì cô ta đến trễ 2 giờ!" "Dễ hiểu thôi"
to have a fair crack of the whip
có một cơ hội công bằng để thực hiện việc gì đó
There are four different prizes in this competition so we should all have a fair crack of the whip.
Có bốn giải thưởng khác nhau trong cuộc thi vì thế chúng ta đều có cơ hội công bằng.
Đền đáp cái mà người ta hy vọng hoặc xứng đáng
It's a fair cop
một thành ngữ để diễn đạt là bạn đã bị bắt quả tang làm việc xấu, và bạn đồng ý rằng cái bạn làm là sai. Bạn không có lời biện hộ cho cái bạn đã làm.
It's a fair cop. The boss saw you at the football match when you said you were sick. No wonder she was so angry with you!
Đúng thôi. Xếp đã thấy bạn tại trận đấu bóng khi bạn báo là bạn bị bệnh. Không ngạc nhiên là bà ta rất giận bạn!
Fair's fair
một thành ngữ mà diễn đạt bạn muốn ai đó hành xử một cách hợp lý hoặc đối xử với mọi người giống như vậy
Come on. I've done all the shopping. It's your turn to make the dinner. Fair's fair!
Đi nào. Em đã đi chợ. Bây giờ đến lượt anh nấu cơm tối. Công bằng nhé!
Thực hiện các sự việc theo luật lệ
by fair means or foul
một thành ngữ diễn đạt bạn sẽ sử dụng bất kỳ cách nào (tốt hoặc xấu) để đạt cái bạn muốn
I want a signed copy of that book and I don't care what I have to do to get it. I swear, by fair means or foul, I'll get my hands on it.
Tôi muốn có được cuốn sách với chữ ký và tôi không quan tâm cách nào tôi phải có nó. Tôi thề, bằng mọi cách, tôi phải có nó.to win fair and square/to beat someone fair and square
thắng trận đấu hoặc cuộc chơi bằng cách trung thực
The West Indies were much better on the day. They beat the English fair and square.
Đội West Indies chơi tốt hơn nhiều trong ngày đó. Họ đã thắng đội English một cách trung thực.
to play fair
hành động theo cách trung thực và cởi mở
She wasn't exactly playing fair when she said she was quite a good dancer. She won the championship last year but she didn't mention that!
Cô ta đã không thật sự trung thực khi cô ta nói rằng cô chỉ là một người múa khá giỏi. Cô đã giàng giải vô địch năm qua nhưng đã không đề cập đến nó!

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts