Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, July 20, 2014

Đối với người làm kế toán, báo cáo tài chính là một công cụ quen thuộc nhằm đánh giá tình hình hoạt động của công ty. Tuy nhiên, những gì thân quen diễn đạt như thế nào bằng tiếng Anh lại là điều hoàn toàn khác. Hãy cùng AROMA học thêm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông qua bài đọc hiểu sau nhé!
Tiếng anh chuyên ngành kế toán
Báo cáo tài chính và những thuật ngữ tiếng Anh


Bài khóa:
A financial statement
Accountants produce financial statements. A financial statement is a written report with information about the financial activities of a company. It includes a balance sheet and a profit and loss statement.
     A balance sheet lists the company’s assets (the things it owns), liabilities (the things it owes) and its capital (money invested in the company).
     A profit and loss statement shows the company’s income, expenses and profits or losses.
Accountants produce financial statements quarterly (every three months) or annually (every year) to show the financial position of a company and its performance over a period of time. This period of time is called the reporting period.
There are many different people who need that information. They could be shareholders, the directors of the company, government departments, employees, suppliers or customers. Investors can also look at this information and decide whether or not to buy shares in the company.
Bài dịch:
Báo cáo tài chính
Kế toán làm công việc kê khai báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là một văn bản công bố thông tin về các hoạt động tài chính của một công ty. Nó bao gồm bảng cân đối và bảng khai lỗ lãi.
• Bảng cân đối là danh sách tài sản của công ty (những gì công ty ​​sở hữu), nợ phải trả (những gì công ty nợ) và vốn (tiền đầu tư vào các công ty).
• Bảng khai lỗ lãi gồm thu nhập, chi phí của công ty và lợi nhuận hoặc thua lỗ.
Kế toán kê khai báo cáo tài chính hàng quý (3 tháng một lần) hoặc hàng năm (mỗi năm một lần) để chỉ ra tình hình tài chính và hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này được gọi là giai đoạn báo cáo.
Có rất nhiều đối tượng khác nhau cần thông tin đó. Họ có thể là cổ đông, giám đốc của công ty, cơ quan chính phủ, nhân viên, nhà cung cấp hay khách hàng. Các nhà đầu tư cũng có thể xem xét thông tin này và quyết định có nên mua cổ phần trong công ty hay không.

Nắm vững tieng anh chuyen nganh ke toan luôn là ước mơ của các kế toán viên. Để biến mong ước đó thành sự thật, trước tiên bạn cần phải thật sự “lành nghề” để nắm rõ các nghiệp vụ căn bản. Sau đó, thường xuyên trau dồi vốn tiếng Anh và áp dụng vào thực tế chính là cách tốt nhất để học ngoại ngữ chuyên ngành có hiệu quả. 

Tìm hiểu thêm: Tự học tiếng anh văn phòng

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts