Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, September 3, 2014

Vocabulary:

Word
Transcript
Class
Meaning
Example
Go off
/gəʊ ɒf/
v
Đổ chuông,
The alarm clock went off at 6 a.m this morning.
Boil
/bɔɪl/
v
Sôi, đun sôi, luộc
Water boils at 100 °C 
Buffalo
/ˈbʌfələʊ/
n
con trâu
Every day, he leads the buffalo to the field for work. 
Arrive
/əˈraiv/
v
Đến, đạt tới
Our plane arrived in Hanoi at 8 p.m yesterday. 
Plough
/plaʊ/
v
Cày ruộng, xới đất
The farmer led the buffalo to the field to plough his land. 
Rest
/rest/
n
Nghỉ ngơi, sự nghỉ ngơi.
He often takes a short rest after lunch.
Repair
/rɪˈpeəʳ/
v
Sửa chữa
My brother is repairing his bicycle. 
Transplant
/træns'pla:nt/
v
Cấy ruộng, trồng cây
Farmers are doing the transplanting in the field. 
Crop
/krɒp/
n
Vụ mùa, vụ thu hoạch
We hope to have a bumper crop this year. 
Contented
/kənˈtentɪd/
adj
Hài lòng, vừa ý, toại nguyện
I am contented with my life. 


Nguồn: Internet

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts