Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, September 28, 2016

Luyện phát âm âm /m/ trong tiếng Anh cùng English4u theo hướng dẫn và ví dụ dưới đây.
Luyện phát âm tiếng Anh

Cách phát âm âm /m/ trong tiếng Anh

Với âm /m/ chúng ta phải mím 2 môi để luồng không khí đi qua mũi chứ không phải miệng.
Với âm /m/ thì chỉ có "m" được phát âm. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về âm /m/ trong tiếng Anh.
Cách phân biệt 3 âm này trong tiếng Anh
Ex:
- tomorrow /təˈmɒrəʊ/: ngày mai
- summer /ˈsʌmə(r)/: mùa hè
- family /ˈfæməli/: gia đình
- maybe /ˈmeɪbi/: có thể, có lẽ
- home /həʊm/: nhà gia đình
- remember /rɪˈmembə(r)/: nhớ
- crumpet /ˈkrʌmpɪt/: bánh xốp
- make /meɪk/: làm, tạo nên
- game /geɪm/: trò chơi
- more /mɔː(r)/: hơn, nhiều hơn
- hammer /ˈhæmə(r)/: búa
- bump /bʌmp/: sự va mạnh
- camp /kæmp/: cắm trại
- lymph /lɪmf/: bạch huyết
- empty /ˈempti/: trống rỗng
- temptation /tempˈteɪʃən/: sự cám dỗ
- come /kʌm/: đến, tới
- term /tɜːm/: hạn, giới hạn
- time /taɪm/: thời gian
Chú ý: chữ m không được phát âm khi nó đứng đầu và trước n trong một từ.
- Mnemonic /nɪˈmɑːnɪk/: Trí nhớ

Luyện phát âm tiếng Anh cùng English4u và các giáo viên nước ngoài mỗi ngày nhé các bạn. 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts