Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, October 21, 2016

Các câu hỏi liên quan đến mức lương, hoa hồng, lợi nhuận đều là những câu hỏi tế nhị trong các buổi phỏng vấn. Dưới đây là một số cách hỏi lương bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn mà nhà tuyển dụng thường hỏi bạn. Các bạn có thể tham khảo nhé.
Các câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn

Cách hỏi lương bằng tiếng Anh áp dụng cho các ứng viên

- By the way, what is your present monthly salary? À này, lương hàng tháng hiện nay của anh là bao nhiêu?
- How much do you hope to get a month here? Anh hy vọng nhận 1 tháng ở đây bao nhiêu?
- That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity and experience Đó không phải là vấn đề tôi quan tâm. Ông có thể quyết định dựa trên năng lực và kinh nghiệm của tôi
- Our salary scale is different. We pay on weekly basic Khung lương chúng tôi thì khác. Chúng tôi trả lương theo tuần
- We give bonuses semi-annually Chúng tôi trả tiền thưởng thêm hàng nửa năm
- How much do you expect to be paid? Anh muốn được trả lương bao nhiêu?
- Referring to your job description seeking people with construction engineering qualifications, I would like to state that I am fully qualified with a degree and on-site engineering experience. I would appreciate it if you could look at my background when considering my salary Trong bản mô tả công việc của công ty, ông tìm người có bằng cấp kĩ sư xây dựng, tôi muốn khẳng định rằng tôi có bằng cấp và kinh nghiệm thực tế. Tôi rất biết ơn nếu ông xem qua hoàn cảnh của tôi khi xét lương cho tôi
- I am not sure what kind of salary range you have been thinking about for this position. I am open to a salary that is fair for the position Tôi không biết chắc ông tính khung tiền lương thế nào đối với vị trí này. Tôi thấy thoải mái với mức lương phù hợp cho vị trí này.
Tham khảo các mẫu câu giao tiếp về hỏi lương
- What perks does this job give you? Công việc này cho bạn những phúc lợi phụ gì?
- A perk is something you receive outside your salary for doing a job. Phúc lợi phụ là những gì bạn nhận được ngoài tiền lương khi làm một công việc.
- Nowadays, many jobs offer extra benefits-perks to employees. Ngày nay, nhiều công việc đều có phúc lợi phụ cho công nhân.
- How many bonus you can get depends on your performance in the company. Anh được thưởng thêm bao nhiêu tùy thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của anh ở công ty.
- I think the bonus you can get depends on your performance in the company. Tôi nghĩ tiền thưởng anh đạt được là tùy thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của anh ở công ty.
- I think the bonus is actually a salary extension. Tôi nghĩ tiền thưởng thực chất là sự mở rộng tiền lương.
- We always get a quite handsome bonus every month. Chúng tôi luôn nhận được một món tiền thưởng khá hấp dẫn mỗi tháng.
- The boss said that he’ll cut my bonus if I don’t work harder. Sếp nói sẽ cắt tiền thưởng của tôi nếu tôi không làm việc chăm chỉ hơn.
- Our female employees have a three-week vacation a year. Các nhân viên nữ của chúng ta có được kỳ nghĩ 3 tuần mỗi năm.
- We offer 1% commission on all your sales. Chúng tôi đề nghị 1% hoa hồng trên doanh thu bán hàng.

Hi vọng với những mẫu về cách hỏi lương bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn mà chúng tôi giới thiệu ở trên sẽ giúp các bạn luyện tiếng Anh giao tiếp tốt hơn.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts