Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, October 26, 2016

Chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn rất nhiều câu danh ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống liên quan đến tình bạn, hạnh phúc, gia đình. Trong bài viết này, English4u sẽ chia sẻ tới các bạn những câu danh ngôn tiếng Anh về công việc hay thường dùng trong cuộc sống.
Danh ngôn tiếng Anh về công việc

Những danh ngôn tiếng Anh về công việc

- Never explain yourself to anyone. Because the person who likes you doesn’t need it, and the person who dislikes you won’t believe it.
Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó còn những người không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu.
- Try to take advantage of every opportunity that comes you way.
Hãy cố gắng tận dụng từng cơ hội đến với bạn.
- When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.
Nếu bạn nhận ra bạn muốn dành toàn bộ thời gian còn lại của cuộc đời với một ai đó, bạn sẽ muốn thời gian của hai người được bắt đầu sớm nhất có thể.
- Man is the most intelligent of the animals – and the most silly.
Đàn ông là loài thông minh nhất và ngốc nghếch nhất.
- The foolish man seeks happiness in the distance, the wise grows it under his feet.
Kẻ ngốc tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa, kẻ khôn ngoan vun đắp hạnh phúc ngay dưới chân mình
- Education does not end at any point in our lives; it is an ongoing journey to be carried with us everyday throughout our lives.
Giáo dục không phải kết thúc ở một thời điểm trong cuộc sống, đó là một hành chính tiếp diễn với chúng ta hàng ngày trong cuộc sống
- Change will never happen when people lack the ability and courage to see themselves for who they are.
Sự thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra khi con người thiếu khả năng và không cho mọi người thấy bạn là ai.
- Change your thoughts and you change your world.
Thay đổi suy nghĩ của bạn là thay đổi cả thế giới.
- The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don’t play together, the club won’t be worth a dime.
Cách một đội bóng chơi chính là điều tạo ra sự thành công. Bạn có thể có những ngôi sao bóng đá trên thế giới nhưng nếu họ không chơi cùng nhau, câu lạc bộ đó cũng sẽ không có giá trị.
- Change your thoughts and you change your world.
Thay đổi suy nghĩ của bạn là thay đổi cả thế giới.
- They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.
Họ luôn nói rằng thời gian thay đổi mọi thứ nhưng bạn cần thay đổi chính mình.
- The less their ability, the more their conceit.
Họ càng có ít khả năng, họ càng kêu ngạo
- There are no secret to success. It is the result of preparation, hard word and learning from failure.
Không có bí mật nào tạo ra sự thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị , làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ những thất bại.
Có rất nhiều câu danh ngôn tiếng Anh hay
- Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.
Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.
- I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.
Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.
- A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace.
Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình.
- Just as appetite comes from eating, so work brings inspiration, if inspiration is not discernible at the beginning.
Cũng giống như có ăn thì mới ngon miệng, công việc đem lại cảm hứng, nếu cảm hứng không cảm nhận được ngay từ đầu.
 - The woman who can create her own job is the woman who will win fame and fortune.
Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh.
- As a cure for worrying, work is better than whiskey.
Để chữa trị căn bệnh lo lắng, công việc tốt hơn rượu whiskey.
- When you like your work every day is a holiday.
Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.
- Can anything be sadder than work left unfinished? Yes, work never begun.
Có điều gì đáng buồn hơn công việc không được hoàn thành không? Có chứ, công việc chưa bao giờ được bắt đầu.

Bạn có thể sưu tầm thêm các câu danh ngôn tiếng Anh về công việc để cùng luyện tập và học tiếng Anh tại nhà nhé.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts