Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, October 25, 2016

Những câu danh  ngôn tiếng Anh về sự thay đổi hay được sưu tầm và tổng hợp trong bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới các bạn.
Những câu danh ngôn hay về sự thay đổi

Những danh ngôn tiếng Anh về sự thay đổi

- Thiên nhiên nhiên là đám mây hay thay đổi, luôn luôn và không bao giờ giống như cũ.
Nature is a mutable cloud which is always and never the same.
- Bạn không thể mong đạt được những mục tiêu mới hay vượt qua hoàn cảnh hiện tại nếu bạn không thay đổi.
You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change.
- Người không thể thay đổi cách nghĩ chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì.
Those who cannot change their minds cannot change anything.
- Mỗi người thay đổi từng ngày từng ngày, và... sau vài năm trôi qua, đã trở thành người hoàn toàn khác.
One changes from day to day, and...after a few years have passed one has completely altered.
- Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.
Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.
Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change.
Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding.
- Chúng ta biết mình là ai, nhưng không biết mình rồi sẽ trở thành ai.
We know what we are, but not what we may be.
Nếu anh tin rằng buồn tủi hay lo lắng đủ nhiều sẽ có thể thay đổi quá khứ hay tương lai, anh đang sống trên một hành tinh khác với một hệ thống hiện thực khác.
If you believe that feeling bad or worrying long enough will change a past or future event, then you are residing on another planet with a different reality system.
- Chúng ta phải trở thành thay đổi mình muốn thấy ở thế giới.
We must be the change we wish to see in the world.
- Nhiều người nhỏ bé, ở nhiều nơi nhỏ bé, làm nhiều điều nhỏ bé, điều đó có thể thay đổi bộ mặt của thế giới.
Many small people, in many small places, do many small things, that can alter the face of the world.
- Hãy để nỗi đau sản sinh ra mục đích. Hãy để rắc rối trở thành thông điệp. Hãy để chuyện này trở thành bàn đạp chứ không phải vật cản. Hãy thay đổi.
Let your pain birth your purpose. Let your mess become your message. Let this be a stepping-stone and not a stumbling block. Change.
- Tất cả chúng ta đều mang trong mình những nơi chốn lưu đày, tội lỗi của chúng ta, sự tàn phá của chúng ta. Nhiệm vụ của ta không phải là thả chúng ra ngoài thế giới; đó là biến đổi chúng trong chúng ta và trong người khác
We all carry within us places of exile, our crimes, our ravages. Our task is not to unleash them on the world; it is to transform them in ourselves and others.
- Thay đổi, giống như tia nắng, vừa có thể là bạn vừa có thể là thù, là lời chúc phúc hay lời nguyền rủa, là ánh bình minh hay bóng hoàng hôn.
Change, like sunshine, can be a friend or a foe, a blessing or a curse, a dawn or a dusk.
- Vào tuổi ba mươi con người ngờ rằng mình là kẻ ngốc; Biết điều đó ở tuổi bốn mươi và thay đổi kế hoạch của mình; Đến tuổi năm mươi, trách cứ sự trì hoãn đáng hổ thẹn, Anh ta tăng cường động lực khôn ngoan để thay đổi. Với tất cả sự cao quý của suy nghĩ Thay đổi; và lại-thay đổi; rồi chết vẫn y như vậy.
At thirty man suspects himself a fool; Knows it at forty, and reforms his plan; At fifty chides his infamous delay, Pushes his prudent purpose to resolve; In all the magnanimity of thought Resolves; and re-resolves; then dies the same.
- Sự việc không thay đổi, chúng ta thay đổi.
Things do not change; we change.
- Một người tròn trịa không thể mong vừa cái lỗ vuông ngay lập tức. Anh ta phải có thời gian để thay đổi hình dạng của mình.
A round man cannot be expected to fit in a square hole right away. He must have time to modify his shape.
- Chúng ta không thể xé bỏ một trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa.
We cannot tear out a single page of our life, but we can throw the whole book in the fire.
- Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta đợi ai đó khác, hoặc nếu chúng ta đợi tới một lúc nào đó khác. Chúng ta là người mà mình đang đợi. Chúng ta là thay đổi mà mình đang tìm kiếm.
Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.
- Khi bạn oán trách người khác, bạn từ bỏ sức mạnh để thay đổi.
When you blame others you give up your power to change.
- Thay đổi xuất hiện nhờ những người bình thường làm những chuyện phi thường.
A change is brought about because ordinary people do extraordinary things.
- Thời thế thay đổi. Và bạn bè ra đi. Cuộc đời không dừng lại vì ai cả.
Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.
- Bạn không thể mong đạt được những mục tiêu mới hay vượt qua hoàn cảnh hiện tại nếu bạn không thay đổi.
Tiếng Anh cũng sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn
You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change.
- Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.
Moral codes adjust themselves to environmental conditions.
- Điều khó khăn nhất là quyết định hành động, phần còn lại chỉ là sự bền bỉ. Nỗi sợ hãi là những con hổ giấy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình quyết định làm. Bạn có thể hành động để thay đổi và chi phối cuộc đời mình; và con đường, quá trình chính nó đã là phần thưởng.
The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide to do. You can act to change and control your life; and the procedure , the process is its own reward.
- Thay đổi xuất hiện nhờ những người bình thường làm những chuyện phi thường.
A change is brought about because ordinary people do extraordinary things.
- Thời thế thay đổi. Và bạn bè ra đi. Cuộc đời không dừng lại vì ai cả.
Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.
- Nếu bạn không thể làm gì để thay đổi hiện thực, hãy buông tay. Đừng trở thành tù nhân cho những gì mình không thể thay đổi.
If you can't do anything about it then let it go. Don't be a prisoner to things you can't change.
- Thay đổi khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn.
Change is difficult but often essential to survival.
- Đừng để các giá trị của mình thay đổi theo xã hội; thay vì thế hãy để những giá trị của mình thay đổi xã hội.
Don’t let your values change with society; instead let your values change society.
- Thay đổi đến từ bên trong.
Change comes from within.

Danh ngôn tiếng Anh về sự thay đổi hi vọng sẽ là động lực giúp các bạn cố gắng hơn trong cuộc sống mỗi ngày.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts