Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, October 20, 2016

Hiện nay tất cả các đơn vị ngoài việc yêu cầu viết CV, đơn xin việc bằng tiếng Anh thì lúc phỏng vấn, những ứng viên cũng phải giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh để biểu thị khả năng của mình. Vậy khi nhà phỏng vấn đưa ra yêu cầu đó, bạn sẽ phải làm các gì để đáp ứng yêu cầu của họ cũng như có được kết quả là cao.

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Giới thiệu bản thân lúc đi xin việc bằng tiếng Anh nên chăm chú các gì?

1. các bước giới thiệu bản thâm bằng tiếng Anh lúc đi xin việc

Bước 1: Giới thiệu tên của bạn là gì?

Ví dụ:

- My name's Nguyen Kim Hoa. I'm 22 years old and I'm single. I have just graduated from university in July with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at X company. I like reading books and travelling. (Tôi tên là Nguyễn Kim Hoa. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp vào tháng bảy, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kỹ năng thực tập ở doanh nghiệp X trong 03 tháng. sở thích của tôi là đọc sách và du lịch.)

- Hello! My name is Thuong. (Xin chào ! Tôi tên là Thương)

- My surname is Tran, and my first name is Van. (Họ của tôi là Trần, còn tên tôi là Vân)

- May I introduce myself? I'm Hoa. (Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là Hoa)

- Allow me to introduce myself. I'm Long. (Cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Long)

- Let me introduce myself, by the way (Nhân tiện cho tôi xin phép được tự giới thiệu)

Bước hai: Mô tả sơ lược về năng lực học vấn của bạn.

Ví dụ

- Birmingham University. I have learned Economics there for 4 years. (Đại học Birmingham. Tôi đã học kinh tế ở đó trong 04 năm.)

- I have a B.S degree (Tôi có bằng cử nhân khoa học)

- I received my MBA degree from Buckingham University in 2014. (Tôi đã nhận bằng thạc sỹ k.doanh tại trường đại học Buckingham vào năm 2014.)

Bước 3: Giới thiệu thiệu khả năng và điểm mạnh của bạn?

Ví dụ:

- I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work. (Tôi luôn tin rằng điểm mạnh nhất của tôi là sự chú tâm của tôi đến từng chi tiết. đặc trưng này đã giúp tôi rất các trong mảng này.)

- This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I'm working on it by finishing my work ahead of schedule. (Điều này có thể là xấu, nhưng mà tại đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay lần chần. Tôi đã hiểu ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.)

Bước 4: Mô tả mục đích của bạn

Ví dụ:

- My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for. (Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể áp dụng tri thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi công tác cho.)

Bước 5: miêu tả về triển vọng nghề nghiệp của bạn

Ví dụ:

- Having a stable job, wanting to contributing for the development of PG Bank, and working in an active, professional workplace with close - knit spirit. This job will provide me great opportunities for future promotion as well as decent salary. (Có công việc ổn định, giúp một phần chuyên dụng cho lâu bền cho sự phát triển của thương hiệu PG Bank, được công tác trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có tinh thần đoàn kết cao. Công việc đó sẽ tạo nên thời cơ cho tôi lớn mạnh và có được mức lương phù hợp với trình độ và cố gắng của bản thân.)

Bước sáu: lột tả sở thích riêng của bạn

Ví dụ:

- I have a wide variety of hobbies and interests. I like games and all kinds of games from chess to shoji. I am also an avid sportsperson. I ski, skate, swim, and run. I am learning to surf now. In addition, I like to read and watch movies. I think it is very important for people to work hard, but it is also important to be interested in things outside of work.

(Tôi đang có nhiều thú tiêu khiển và đam mê sở thích. Tôi thích những trò chơi và tôi chơi đủ nhiều loại trò chơi từ đánh cờ đến cờ tướng của Nhật. Tôi cũng được coi là người rất có tinh thần thể dục. Tôi trượt tuyết, trượt băng, bơi lội và chạy. Hiện giờ tôi đang học lướt sóng. Ngoài ra tôi cũng thích đọc sách và xem Film. Tôi nghĩ con người ta công tác cần cù là rất quan trọng, cơ mặc dù vậy mà yêu thích những thứ ngoài công việc cũng rất cấp thiết.)

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Hãy cho nhà phỏng vấn thấy điểm mạnh của bạn

2. một số mẫu câu thường gặp lúc được yêu cầu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

2.1 Bạn hãy nói đôi nét về bản thân mình

Một số câu hỏi mà nhà tuyển dụng sử dụng lúc muốn bạn giới thiệu đôi nét về bản thân đấy là:

- Tell me a little about yourself

- Could you introduce a little about yourself?

- Please briefly introduce yourself.

- So, tell me a little bit about yourself?

- Tell me a little about yourself?

- Could you describe yourself briefly?

Câu trả lời tham khảo:

- I live in Hung Yen and studied Journalism and Communication. I worked at an Communication for two years and I enjoy go to mua sắm and jogging. I'm a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like to relax and read the newspaper. I'm an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do.

(Tôi sống ở Hưng Yên và học ngành Báo chí & Truyền thông. Tôi đã làm việc tại một doanh nghiệp truyền thông trong 02 năm và tôi thích đi mua sắm và chạy bộ. Tôi là một người đi làm việc chuyên cần và tôi muốn đón nhận các thử thách khác nhau. Tôi thích thư giãn và đọc báo. Tôi là người dễ đối tác làm việc tốt với hầu hết mọi người. Tôi thích giao thiệp với các loại người khác nhau và tôi luôn luôn thử thách bản thân mình để cải thiện mọi việc tôi làm.)

- I'm Mai Linh. However, people often call me by Mai. I'm 28 years old and I'm single. I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in HCM City for 5 years. I graduated from Economic university and got 3 years experience in administration and human resource management. 

(Tôi tên là Mai Linh. thế nhưng mọi người thường gọi tôi là Mai. Tôi 28 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở hn nhưng mà làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được 5 năm. Tôi tốt nghiệp đại học Kinh tế và có 3 năm kinh nghiệm làm hành chánh nhân sự và 02 năm trong việc quản trị nhân công.)

Bạn cũng có thể bắt đầu trả lời phần này bằng những cấu trúc câu giống:

- I can summarize who I am in three words…

- The quotation I live my life by is…

- My personal philosophy is…

- Well, I googled myself this morning, and here's what I found…

- People who know me best say that I'm…

- My passion is…

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Luyện tập cùng bằng hữu trước lúc đi phỏng vấn

2.2. Hỏi về điểm yếu và điểm mạnh của bạn

Một số câu hỏi nhà phỏng vấn thường sử dụng:

- What are your strengths?

- What are your weaknesses?

Câu trả lời tham khảo

- After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it.

(Sau lúc công tác một số năm, tôi nhận ra thế mạnh của tôi là thực hiện một khối lượng lớn công việc trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi hoàn thành mọi việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn luôn đánh giá cao điều đó.)

- I feel my weakness is not being detail oriented enough. I'm a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I'm currently working on finding a balance between quantity and quality.

(Tôi thấy điểm yếu của tôi là chưa có sự định hướng rõ ràng. Tôi là người muốn hoàn thành càng những càng tốt. Tôi nhận ra điều này làm ảnh hưởng tới chất lượng và hiện tôi đang tìm cách thăng bằng giữa tổng số lượng và chất lượng.)

2.3. Hỏi về mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

Các câu hỏi thường áp dụng:

- What are your short term goals?

- What are your long term goals?

Câu trả lời tham khảo:

- My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for.

(Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng tri thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của doanh nghiệp mà tôi công tác cho.)

- I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I'm willing to work hard to achieve this goal. I don't want a regular career,I want a special career that I can be proud of.

(Tôi muốn trở lên thành một người làm được kính trọng của một doanh nghiệp. Tôi muốn hình thành sự khác lạ và tôi chuẩn bị làm việc chuyên cần để đạt được mục đích này. Tôi không muốn có một cơ nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đ.biệt mà tôi có thể tự hào.

2.4. một số câu hỏi khác

- Why should we hire you? tại sao về chúng tôi nên tuyển bạn?

+ I think my work ethic will make me an asset to this company. (Tôi nghĩ những tiêu chuẩn - chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp của tôi sẽ giúp tôi khẳng định mình là một người hữu ích cho đơn vị.)

+ I'm a team player who has b interpersonal skills. (Tôi là một người làm việc với tinh thần đồng đội có kĩ năng giao thiệp tốt.)

- What do you think makes you a good fit for this company? (Theo bạn thì điều gì làm bạn nghĩ mình thích hợp với công ty?)

+ I have experience about hai years in maketing and I'm a dynamic, creative and friendly person. Besides that, I'm a team player who has been interpersonal skills. So I think that I'm a good fit for this position.

- Do you manage your time well? (Bạn có phải là người biết quản lý thời gian không?)

+ I know that I manage my time well because I'm never late to work and I never missed dealine. I always make a planning out what I have to do for the whole week.

- Share an example of your diligence (Hãy nêu 1 ví dụ về sự chăm chỉ của anh

+ I organized and led a study group to develop a new management method of processing orders with smaller workforces, at the same time achieving committed deliveries on time. (Tôi đã tổ chức và lãnh đạo 1 nhóm nghiên cứu để lớn mạnh 1 phương pháp vận hành mới xử lí nhiều đơn đặt tiền mua với lực lượng cần lao nhỏ hơn, đồng thời vẫn giao hàng theo đúng hạn cam đoan.)

gioi-thieu-ban-than-bang-tieng-anh-khi-di-xin-viec

Từ vựng nào thường dùng trong các cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh

3. một số từ vựng được dùng trong lúc phỏng vấn và giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

- hire: tuyển

- work ethic: đạo đức nghề nghiệp

- asset: người có ích

- company: công ty

- team player: đồng đội, hội viên trong đội

- interpersonal skills: kỹ năng giao tiếp

- good fit: người phù hợp

- employer: người tuyển dụng

- skills: kỹ năng

- strengths: thế mạnh, cái hay

- align: sắp xếp

- pro-active, self starter: người chủ động

- analytical nature: kinh nghiệm phân tích

- problem-solving: giải quyết khó khăn

- describe: mô tả

- work style: phong cách làm việc

- important: quan trọng

- challenged: bị thách thức

- work well: làm việc hiệu quả

- under pressure: bị áp lực

- tight deadlines: thời hạn chót sắp kề

- supervisors: sếp, người giám sát

- ambitious: người tham vọng

- goal oriented: có mục tiêu

- pride myself: tự hào về bản thân

- thinking outside the box: có tư duy sáng tạo

- opportunities for growth: các thời cơ để phát triển

- eventually: cuối cùng, sau cùng

- more responsibility: nhiều trách nhiệm hơn

Hi vọng với các thông tin mà English4u cung cấp tại trên, bạn sẽ biết cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lúc đi phỏng vấn một cách tuyệt vời nhất trước nhà tuyển dụng. Việc giới thiệu rõ ràng, chi tiết và mạch lạc, áp dụng từ đúng văn cảnh sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, thời cơ nhận được việc làm sẽ cực kỳ cao. Vì vậy hãy nhớ đọc lại trước lúc bạn tham dự bất cứ cuộc phỏng vấn nào nhé.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts