Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, October 27, 2016

Dạng bài Completing Notes/Summaries không phải là một dạng bài tập quá khó nhưng nếu bạn không có chiến thuật đúng đắn thì khó có thể đạt điểm tuyệt đối. Hôm nay hãy cùng English4u ôn lại chiến thuật và mẹo làm bài Dạng bài Completing Notes/Summaries trong Ielts nhé.
Luyện Reading trong Ielts

Chiến thuật làm bài Completing Notes and Summaries trong Ielts

- Lưu ý số lượng từ có thể điền vào một vị trí
- Cố gắng dự đoán đáp án
- Dự đoán loại từ cần điền (Noun/ Verb/ Adjective/ Adverb)
- Xác định xem đáp án sẽ đi chung với những từ khóa nào
- Tìm từ đồng nghĩa (synonyms) /paraphrases các từ khóa đấy
Bài tập luyện:
 We have found that the blind understand other kinds of visual metaphors as well. One blind woman drew a picture of a child inside a heart-choosing that symbol, she said, to show that love surrounded the child. With Chang Hong Liu, a doctoral student from china, I have begun exploring how well blind people understand the symbolism behind shapes such as hearts that do not directly represent their meaning.
We gave a list of twenty pairs of words to sighted subjects and asked them to pick from each pair the term that best related to a circle and the term that best related to assure. For example, we asked: what goes with soft? A circle or a square? Which shapes goes with hard?
All our subjects deemed the circle soft and the square hard. A full 94% ascribed happy to the circle, instead of sad. But other pairs revealed less agreement: 79% matched fast to slow and weak to strong, respectively. And only 51% linked deep to circle and shallow to square. (see Fig. 2) When we tested four totally blind volunteers using the same list, we found that their choices closely resembled those made by he sighted subjects. One man, who had been blind since birth, scored extremely well. He made only one match differing from the consensus, assigning 'far' to square and 'near' to circle. In fact, only a small majority of sighted subjects-53%- had paired far and near to the opposite partners. Thus we concluded that the blind interpret abstract shapes as sighted people do.      
Complete the summary below using words from the box. Write your answers in boxes 33 –39 on your answer sheet. NB You may use any word more than once.
In the experiment described in Part 2, a set of word 1.......…… was used to investigate whether blind and sighted people perceived the symbolism in abstract 2.....…...… in the same way. Subjects were asked which word fitted best with a circle and which with a square. From the 3...…...… volunteers, everyone thought a circle fitted ‘soft ’while a square fitted ‘hard’. However, only 51%of the 4.......…… volunteers assigned a circle to 5.....…… .When the test was later repeated with 6...…...… volunteers, it was found that they made 7...…...… choices..
associations     blind         deep        hard      hundred       identical    pairs       shapes
Sighted               similar     shallow   soft      words
Luyện tập càng nhiều càng tốt
Đáp án chi tiết:
(1) Tìm trong Part 2. Cần một danh từ ghép với từ “word” tạo thành một cụm danh từ. Danh từ này phải đi gần với các từ khóa như “A set”. Tuy nhiên, trong đoạn văn trên, rất có thể người viết không dùng từ “set” mà thay thế bằng từ khác hoặc một số cụ thể
-->> We gave a list of twenty pairs of words..
-->> Đáp án: Pairs
(2) Cần danh từ đi chung với từ “abstract” hoặc synonyms của từ này
-->> Thus we concluded that the blind interpret abstract shapes as sighted people do.      
-->> Đáp án: Shapes
(3) Cần tính từ đi chung với danh từ “volunteers”, đứng gần các từ khóa như “everyone”, “soft”, “hard”. Tuy nhiên, từ “everyone” có thể được paraphrase thành từ nào đấy mang ý nghĩa tuyệt đối
-->> We gave a list of twenty pairs of words to sighted subjects
-->> All our subjects deemed the circle soft and the square hard
-->> Đáp án: Sighted
 (4) Cần tính từ đi chung với danh từ “volunteers”, gắn với từ khóa “51%”
-->> Đoạn văn vẫn đang nói về Sighted
-->> Đáp án: Sighted
(5) Giải thích như trên
-->> Đáp  án: Deep
(6) Cần một tính từ đứng trước danh từ “volunteers”, trái ngược với sighted
-->> Đáp án: Blind
(7) Cần tính từ đứng trước danh từ “choices”. Dựa vào đoạn thông tin có nhắc đến “blind volunteers/ subjects”
-->> Thus we concluded that the blind interpret abstract shapes as sighted people do.      
-->> Đáp án: Similar

Dạng bài Completing notes/summaries không khó, bạn có thể áp dụng những mẹo mà chúng tôi chia sẻ ở trên để vận dụng vào bài tập tốt hơn nhé. 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts