Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, October 3, 2016

Trong tiếng Anh có rất nhiều lỗi phổ biến mà người học thường hay mắc phải. Vậy làm thế nào để biết mà tránh các lỗi đó. Dưới đây là những lỗi sai thường gặp trong tiếng Anh mà bạn có thể lưu lại để tránh mắc phải khi học nhé.
Lỗi sai trong tiếng Anh thường gặp

1. Lỗi sai giữa “Thousand” và “Thousands”

- Thousand: Dùng khi nói về con số chính xác.
Ex:
+ How much? – Three thousand. (Không viết: three thousands)
+ Last year, there were approximately four thousand foreigners visiting Vietnam.
(Không viết: Last year, there were approximately four thousands foreigners visiting Vietnam).
- Thousands: Chỉ khi chúng ta nói ý ‘rất nhiều người’, hoặc ‘hàng nghìn người’
Ex: Thousands of people have visited Vietnam last year. There were thousands/millions of people there.

2. Lỗi sai về “Lack

- “lack of something”: Lack ở đây là danh từ.
- “to lack something”: Lack ở đây được dùng làm động từ (không có “of”)
Ex:
+ Young people often lack experience, so it is difficult for them to apply for a job.
+ Lack of experience prevents young people from successfully applying for a job.

3. Lỗi sai về “Most” và “Most of

- Most: để chỉ sự một nhóm chưa xác định, hoặc khi bạn chưa hình dung ra nhóm đó.
- Most of: để chỉ một nhóm cụ thể.
Ex:
+ Most students are hard working.
+ Most of the female students in my classes are very beautiful.
+ Most of the students of Hanoi University of Science and Technology are hard working.
Tránh sử dụng nhầm lẫn giữa các từ

4. Lỗi sai giữa “Effect” và “Affect”

-  “Affect” là động từ có nghĩa là tác động, ảnh hưởng đến ai đó, cái gì đó.
- Effect là danh từ có nghĩa là tác động, tác dụng, hiệu quả … và chúng ta thường hay dùng với cấu trúc have an effect on someone/something
Ex:
+ Rain affects the growth of rice in Vietnam.
+ Pollution affects our health.

5. Lỗi sai liên quan đến từ “Economy”

- economic: Đây là tính từ, mang nghĩa “nền kinh tế”. Chúng ta hay viết “The economic growth of a country”.
- economical: Đây cũng là tính từ và mang nghĩa là “Tiết kiệm”. Ví dụ: Terri is a totally ecomomical shopper.
- economics: Danh từ. Môn kinh tế học. Từ này chỉ dùng trong các topic nói về subjects at school. Ví dụ: Everyone should have a basic understanding of economics to be an educated citizen
- economy: Nền kinh tế. Ví dụ: More money should be invested in other sectors of the economy.

6. Lỗi sai “Among” và “Between”

- “Among” dùng cho giữa 3 thứ trở lên, thường là giữa một đám đông.
- “Between” dùng cho giữa 2 thứ.
Ex:
+ She had to choose among four universities she might attend.
+ I could not decide between blue and green.

6 lỗi sai mà chúng tôi giới thiệu ở trên là những lỗi mà các bạn học tiếng Anh thường mắc phải và dẫn đến mất điểm trong các kỳ thi tiếng Anh. Vì vậy các bạn có thể tham khảo và lưu lại để rút kinh nghiệm cho những lần sau nhé.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts