Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, October 7, 2016

Bạn thường xuyên phải làm việc với đối tác nước ngoài, bạn nhận thấy họ là người có tham vọng, là người nghiêm túc trong công việc và muốn dành một vài lời khuyên tới họ. Vậy nếu muốn diễn tả những ý kiến của mình thì nên dùng những từ vựng tiếng Anh nào cho hợp lý. Dưới đây là những tính từ tiếng Anh miêu tả tính cách trong công việc mà bạn có thể tham khảo nhé.
Tính từ miêu tả tính cách trong công việc

Những tính từ tiếng Anh miêu tả tính cách công việc

- Ambitious /æm'biʃəs/: có nhiều hoài bão, có nhiều khát vọng
- Articulate /ɑ:'tikjulit/: có khả năng ăn nói lưu loát
- Bright /brait/: sáng dạ, thông minh, nhanh trí
- Decisive /di'saisiv/: kiên quyết, quả quyết, dứt khoát
- Genuine  /'ʤenjuin/: thành thật
- Loyal /'lɔiəl/: trung thành, trung kiên
- Humble /'hʌmbl/ = Modest /'mɔdist/: khiêm tốn
- Reliable /rɪˈlaɪəbl/: đáng tin cậy
- Careless /'kɛəlis/: cẩu thả
- Competitive /kəmˈpetɪtɪv/: thích cạnh tranh, ganh đua
- Hard-working /ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/: chăm chỉ
- Practical /'præktikəl/: thực dụng, thiết thực
- Sensible /ˈsensɪbl/: khôn ngoan, có óc phán đoán
- Arrogant /'ærəgənt/: kiêu căng, ngạo mạn
- Focus /'foukəs/: tập trung
- Neglect /nɪˈglɛkt/: xao nhãng
- Resourceful /ri'sɔ:sful/: tháo vát, có tài xoay xở
Nghiêm túc trong công việc nói tiếng Anh như thế nào?
- Lazy /'leizi/: lười biếng
- Meticulous /mi'tikjuləs/: tỉ mỉ, kỹ càng
- Obedient /ə'bi:djənt/: biết nghe lời, ngoan ngoãn
- Patient /'peiʃənt/: kiên nhẫn, nhẫn nại
- Punctual /'pʌɳktjuəl/: đúng giờ
- Easygoing /'i:zi,gouiɳ/: thích thoải mái, vô tư, ung dung
- Prudent /prudent/: thận trọng, cẩn thận.
- Diligent /'dilidʤənt/: siêng năng, chuyên cần, cần cù
- Stubborn /'stʌbən/: bướng bỉnh, ngoan cố
- Eager /'i:gə/: háo hức, hăm hở
- Ruthless /'ru:θlis/: tàn nhẫn, nhẫn tâm
- Versatile /'və:sətail/: uyên bác

Nào, cùng học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề tính cách trong công việc nhé. Những từ này rất gần gũi với bạn phải không, có thể thực hành cùng đồng nghiệp của mình nhé.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts