Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, March 28, 2017

Trong học tập và công việc chắn chắn không thể tránh khỏi những buổi thuyết trình phải không. Đặc biệt thuyết trình bằng tiếng Anh không chỉ đòi hỏi về sự thành thạo trong phát âm mà hấp dẫn người nghe bằng những mẫu câu trang trọng, dễ hiểu. Dưới đây là những mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong thuyết trình mà các bạn có thể tham khảo nhé.
Những mẫu câu thường dùng trong thuyết trình tiếng Anh

Tổng hợp những câu mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong thuyết trình

Phần giới thiệu
- Good morning, ladies and gentlemens. (Chào buổi sáng quí ông/bà)
- Good afternoon, everybody (Chào buổi chiều mọi người.)
- I’m … , from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ lớp/nhóm…)
- Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)/ I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
- I am going to talk today about…(Hôm nay tôi sẽ nói về)
- My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần)
- Firstly, secondly, thirdly, finally… (Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cuối cùng…)
Phần thuyết trình chính
- I’ll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…)
- I’d just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lượt về…)
B. Mẫu câu thuyết trình – Phần thuyết trình chính
- I’ll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…)
- I’d just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lượt về…)
- As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều biết…)
Có nhiều mẫu câu chuyển chủ đề bằng tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo
Khi bạn chuyển sang một vấn đề khác, bạn có thể dùng các mẫu câu thuyết trình sau:
- I’d now like to move on to…(Bây giờ tôi muốn chuyển sang…)
- I’d like to turn to…(Tôi muốn chuyển sang…)
- That’s all I have to say about…(Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về…)
- Now I’d like to look at…(Bây giờ tôi muốn xem xét…)
Để nội dung bài nói của bạn trực quan
- This graph shows you…(Đồ thị này cho quý vị thấy…)
- Take a look at this…(Hãy xem cái này…)
- If you look at this, you will see…(Nếu quý vị xem xét điều này, quý vị sẽ thấy…)
- I’d like you to look at this…(Tôi muốn quý vị xem xét…)
Giải thích tại sao những hình ảnh minh họa lại quan trọng bằng cách dùng các mẫu câu thuyết trình như:
- As you can see…(Như bạn thấy…)
- This clearly shows …(Điều này cho thấy rõ ràng…)
- From this, we can understand how / why…(Từ đây, chúng ta có thể hiểu làm thế nào / tại sao…)
- Now we’ll move on to… (Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…)
- Let me turn now to… (Để thôi chuyển tới phần…)
- Next… (Tiếp theo…)
Thuyết trình bằng tiếng Anh thường dùng những mẫu câu nào
Phần kết thúc
- I’d like to conclude by… (Tôi muốn kết luật lại bằng cách …)
- To conclude… (Để kết luận,…)/ In conclusion,… (Kết luận,…)
- Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)
- Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points again. (Bây giờ, để tóm tắt lại, chúng ta cùng nhìn nhanh lại các ý chính một lần nữa.)
Đưa ra các khuyến nghị nếu phù hợp
- In conclusion, my recommendations are… (Để kết thúc, kiến nghị của tôi là…)
- Thank you for attention. (Cảm ơn quý vị đã chú ý.)
- Many thanks for your attention. (Rất cám ơn sự tham dự của quý vị.)
Mời đặt câu hỏi
- Do you have any questions? (Quý vị có câu hỏi nào không?)
- Are there any questions? (Có câu hỏi nào không ạ?)
- Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào tôi có thể giải đáp không ạ?)

Những câu mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong thuyết trình mà chúng tôi giới thiệu ở trên chắc chắn sẽ rất cần thiết cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc đó.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts